Rognli

100 år med historie

For å vise kontrastene vil vi bygge et historisk tidsriktig bygg i 2022

Vi vil da kunne vise frem en tidsriktig historieforskjell på endringene på bare 100 år, som er enorm.

Tenk følgende tanke: Pensjonistforreningen blir innvitert sammen med barnebarn. :)  

ELLER: Vi innviterer noen smarthuseksperter og de tar med seg sine besteforeldre.

Dette vil bli et unikt prosjekt med meget langsiktig historisk verdi. 


Derfor ønsker vi å bygge det nye huset så tidsriktig som mulig etter trendene i 2022 med smarthusløsninger etc.

Vil forøvrig prøve å ta dette ett stepp lenger ved å prøve å bygge huset ekstremt bærekraftig slik at vi blir helt uavhengig av strøm, vann og avløp. Med dagens teknologier tror vi dette er mulig og vi har med oss ingeniører som støtter prosjektet. Hovedmålet er å få til dette uten å koble oss til strømnettverket og vise samfunnet at dette faktisk er mulig. 

 

Vi ønsker å ta vare på den historiske verdien av huset både innvendig og utvendig

For å få til dette må vi få begge et hus til å bo i lenger opp på tomten.

HVORFOR: Om huset skal tas vare på så er det ikke mulig å bo der uten å gjøre veldig store endringer.

I dag kan man ikke leve i et hus uten isolasjon med et kjøkken fra 1920 men manuell håndpumpe og vedkomfyr.

 

Regler: Gjør hva du vil innvendig men utvendige endringer må det søkes om.

 

Litt om tilstanden på eiendommen!

1. HUSET: Har fått værste tilstandsgrad TG 3 Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig

Huset er stort sett dessverre pill råttent da det har vært vannlekasjer fra taket i flere år. Dører og vinduer blåser det rett igjennom og det er ingen isolasjon i hverken tak eller vegger. Det er også problemer med drenering og vegetasjon

Utdrag av tilstandsrapporten utført av Akershus bygningsvernsenter –Museene i Akershus MiA – Ole J Holt

Villaen på Rognli har et vesentlig vedlikeholdsetterslep, og noen til dels alvorlige råteskader. Jeg vurderer bygningen under ett til å ha tilstandsgrad 3, det er nødvendig å gjøre store utbedringer for å redde bygningen.

--

2. Hva gjør jeg nå som eier av dette huset?

Det er litt vanskelig å svare på men jeg har jo kjøpt stedet for å ha et sted å bo.

Her er min nærmeste tanke:

Når man har ett gammelt hus så er det vel gjeldende praksis at man får bygge nytt om man river det gamle.

I dette tilfelle er huset vernet å da er jo et ønske om at dette ikke blir revet.  

Skal dette huset tas vare på må jeg få mulighet til å bygge ett nytt hus høyere opp på tomten. Det er 5,5 mål tomt.

Da kan jeg bruke noen år på å få huset tilbake i så orginal skikk som mulig.

--

ALTERNATIVER:

A: Rive huset å bygge nytt

B: Ta vare på huset og bygge nytt lenger opp på tomten

C: Ta vare på huset for å bo der selv. (Da vil huset miste mye av sin historiske verdi)

Da må huset ribbes, isoleres, få nye dører og vinduer samt oppgraderes til dagens bostandard

Jeg oppfatter alternativ B som det beste for å ivareta den vernede verdien på best mulig måte.

Da kan jeg bruke tid på få det så historisk korrekt som mulig. Jeg har allerede drenert gårdsplass, tettet taket midlertidig og skaffet lappskifer til taket så det er mulig å redde huset om man er ivrig nok. :)

Da kan jeg bruke det som gjestehus på sommeren og kanskje vise det frem til noen skoleklasser etc.

Her er det jo håndpumpe på vasken inne, vedkomfyr og slipestein i uthuset. 

Morro om man kunne fortsatt latt dette være sånn for fremtiden.

Bygge hus i Nittedal, er det kun for kapitalistene og de store utbyggerene? Hva med den vanlige mann som vil bygge?

De store utbyggerene kan tydlighvis ture frem som de vil og bygge ut store områder men når den vanlige innbygger ønsker å bygge et hus til på egen eiendom, ja da sitter teknisk etat å leter opp problemer og legger frem pålegg som ingen har hørt om tidligere. Hva skjer? Hvorfor blir Nittedals innbyggere behandlet på denne måten? Utbyggere river ned vernede hus og bygger i LNF områder mens en innbygger får problemer med å bygge i ferdig regulerte områder. Hva skjer... Dette må ryddes opp i!

Link til tilstandsrapport: ROGNLI Tilstandsrapport.pdf

Link vedr filminnspillinggen i Huset: https://www.varingen.no/hbo-europe-filmer-utmark-i-hakadal/s/5-92-130703